Nieuws en Producten

Het laatste nieuws, trends en alle innovaties op het gebied van de beveiligingsbranche hebben we hier voor u verzameld.

Nieuw protocol alarmopvolging door de Politie bij overvalalarm

Per 1 juli 2021 is het protocol voor alarmopvolging door de Politie gewijzigd.

Werkwijze overvalalarm wijzigt per 1 juli 2021

 

Inleiding

De geregistreerde criminaliteit in Nederland laat al jaren een dalende trend zien. Tegenover deze positieve trend staan ook aangiftecijfers die nog steeds substantieel zijn. Achter iedere aangifte van een misdrijf schuilen een of meer slachtoffers die in meer of mindere mate schade hebben geleden. Overvallen zijn een belangrijk deel van de misdrijven, die worden bestempeld als High Impact Crimes. Het is en blijft belangrijk om met alle betrokken partijen, die een rol of betrokkenheid hebben in het voorkomen en oplossen van overvallen, zo maximaal mogelijk samen te werken. Met andere woorden: het is belangrijk om de keten zo goed mogelijk in te richten. Denk hierbij onder meer aan het bedrijf of de particulier, de installateur van veiligheidsmaatregelen, de particuliere alarmcentrale, de politie en de wetgever.

Bedrijven en particulieren rekenen dagelijks op de inzet van politie. Zo ook als er sprake is van een inbraak, een overval, een vechtpartij in de publieke ruimte, paniek, etc. Dit alles heeft vaak als basis verschillende vormen van criminele handelingen met of zonder wapen.

 

Als er zicht is op mogelijk crimineel handelen dan zijn er twee mogelijkheden.

1)      De eerste mogelijkheid is dat er bij spoedeisende gevallen wordt gebeld met 112 en door de beller om inzet van de politie gevraagd. De meldkamer van de politie ontvangt de hulpvraag en beoordeelt of en zo ja, welke politie-inzet nodig is. Acht de politie inzet nodig dan kent de politie een prioriteit toe en wordt de soort inzet en de inzettijd bepaald.

2)      De tweede mogelijkheid is een elektronische alarmmelding, waarbij beveiligingstechniek (inbraak sensoren) een mogelijke criminele handeling signaleert. De beveiligingstechniek waarschuwt de particuliere alarmcentrale die de alarmmelding vervolgens tracht te verifiëren als zijnde een criminele handeling. Blijkt er sprake te zijn van een daadwerkelijk incident of van een sterk vermoeden op een criminele handeling dan wordt de politie – via een directe lijn – geïnformeerd en volgt er inzet van Politie met prio 1. Partijen kennen elkaar. Er is op echtheid van het alarm geverifieerd.

 

Elektronische alarmen

In Nederland zijn er (schatting) meer dan een half miljoen objecten (bedrijven, woningen, etc.) die voorzien zijn van elektronische alarmen. Alarmapparatuur die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar wordt gemonitord. Daarnaast rijden er ruim 1000 surveillanceauto’s dagelijks door Nederland met een directe lijn naar de ruim 30 particuliere alarmcentrales en videotoezichtruimtes.

 

Overvalknop

Tot de groep van elektronische alarmen behoort ook de overvalknop. Op basis van de overvalknop is de eigenaar van de knop in staat een “stil” alarm af te geven, waarbij de politie-inzet via protocollen is

 

vastgelegd. Protocollen v.w.b. communicatie, aanrijden van de politie en actie op de plaats van het delict. De ernst van een overvalsituatie is onvergelijkbaar met die van een inbraak, paniek en dergelijke.

 

Cijfers

In Nederland zijn er jaarlijks 1000 tot 1200 overvallen, waarvan zo’n 250-300 bij particulieren. Bij een overval reageert de politie altijd direct en met forse inzet, in beginsel door de gelijktijdige inzet van 2 dubbel bemenste politievoertuigen. Veel van die objecten hebben een stil alarm, een overvalknop en wordt er door de hulpdiensten op basis daarvan gereageerd.

Belangrijk! De overvalknop wordt door menselijk handelen geactiveerd.

 

 

 • Cijfers leren dat (helaas) 99% van alle overvalmeldingen achteraf nodeloos blijken te zijn.
 • De inzet van politie blijkt in 99 van de 100 autoritten onnodig en daarmee een onevenredig zware belasting van politie-inzet. Politiecapaciteit die elders had kunnen worden ingezet.
 • Inzet politie in cijfers: 1000 overvallen. Dit betekent 2000 autoritten en 4 politiemensen per situatie.
 • En dat zijn de daadwerkelijke alarmen en geen vergissing van een gebruiker of technische storing.

 

 

Per 1 juli 2021

De werkwijze rond de overvalknop gaat per 1 juli 2021 veranderen. De politie wil hier een efficiëntere inzet van mensen en middelen en alléén nog door particuliere alarmcentrales geverifieerde (overval)alarmen ontvangen en daar inzet op plegen. De aandacht voor het onderwerp overvallen wordt niet verminderd. De prioriteit daarvoor blijft onverminderd groot. Ambitie blijft gericht op het vergroten van de heterdaadkracht en de pakkans. Het honderden keren per maand nodeloos uitrukken voor meldingen door een onjuist gebruik van de overvalknop past hier niet bij.

Dit betekent dat de technische beveiligingsbranche met haar particuliere alarmcentrales voortaan ook overvalalarmen dienen te verifiëren. Voor PAC’s en VTC’s is verificatie dagelijks werk.

Concreet: Alleen als er sprake is een geverifieerd alarm, er is sprake van een daadwerkelijke overval, dan wordt de Politiemeldkamer door de PAC geïnformeerd en volgt er een Prio 1 uitruk van de politie. Als het alarm niet geverifieerd kan worden, en er wordt toch politie-inzet gevraagd, dan daalt het alarm in prioriteit naar “politie assistentie gevraagd” in plaats van de inzet met extra eenheden

Oogmerk van vorenstaande is om samen beter en effectiever te kunnen reageren op reële overvallen. Alleen op deze manier kan het aantal overvallen in Nederland verder omlaag gebracht worden en kunnen meer daders op heterdaad aangehouden worden.

 

Wat betekent dit voor de bouwmarkt, supermarkt, winkeleigenaar, het transportbedrijf en de particulier die beschikt over een overvalknop?

De bouwmarkt, supermarkt, winkeleigenaar, het transportbedrijf en particulier zal het belang van het overval systeem opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Hij/zijn zal een keuze moeten maken op welke wijze hij/zij verificatie wil inrichten.

 

De politie komt niet meer automatisch, er zal geverifieerd moeten worden. Als verificatie niet leidt tot de bevestiging van een overval, dan volgt er geen inzet van 2 politieauto’s en wordt het politie- assistentie. De politie zoekt zelf een moment om (1 auto) een bezoek te brengen aan het object.

Eigenaren zoals (voorbeeld) juweliers, bouwmarkten, supermarkten en garagebedrijven zullen

antwoord moeten vinden te vinden op de vraag “hoe er snel en adequaat verificatie mogelijk is, zonder het personeel in gevaar te brengen” op de locatie van het overvalalarm.

 

Verificatiemethoden

Zodra een PAC een inbraakalarm ontvangt, vindt verificatie van het alarm plaats door:

 1. persoonlijke verificatie: Bij persoonlijke verificatie gaat een beveiliger, mobiele surveillant of ander persoon naar het object, en onderzoekt de oorzaak van de alarmmelding.
 2. technische verificatie: Bij technische verificatie worden de volgende methoden van verificatie en beoordeling onderscheiden:
  1. Verificatie d.m.v. camerasystemen (videoverificatie);
  2. Verificatie d.m.v. “inluisteren” (audioverificatie);
  3. Verificatie d.m.v. het in alarm gaan van “meerdere zones” (zoneverificatie).

 

 

Particuliere alarmcentrales en particuliere videotoezichtruimtes

Nederland telt ruim 30 particuliere alarmcentrales (PAC’s) en ruim 10 Videotoezichtcentrales (VTC’s). Zie voor een overzicht van de georganiseerde bedrijven www.gekeurdenveilig.nl.

Alle beschikken over een vergunning welke wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid op basis van de Wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus en worden jaarlijks meerdaags gecontroleerd op het voldoen aan beoordelingscriteria van certificatie instellingen, erkend door de Raad voor de Accreditatie.

Zerowire volledig draadloos alarmsysteem met WiFi functionaliteit

Via de Ultraconnect Cloud biedt Zerowire de eindgebruiker cloud functies voor een kosteneffectief beveiligingssysteem met geavanceerde functies en eenvoud in gebruik.

Op de ZeroWire kunnen alle bekende NetworX en XGen draadloze componenten worden aangesloten.

De Zerowire maakt verbinding met de Cloud via LAN, of WiFi.

LET OP: NU OOK MET GEO-FENCING

ZeroWire biedt intuïtieve gesproken menu begeleiding in real time via de touch responsieve toetsen. Een krachtige programming interface is beschikbaar via ZeroWire eigen web browser. Daarnaast is het mogelijk via de smartphone-app het programma van uw systeem, of uw aangesloten IP-camera's op afstand te bepalen.

Wifi Touch-bediendeel: Dit mooi vormgegeven draadloze Touch bediendeel is via het locale WiFi netwerk verbonden met de centrale. Hierdoor is het mogelijk om de centrale te bedienen, Zerowire camera's live te bekijken en sturingen uit te voeren. Het Touch bediendeel wordt standaard geleverd met batterij, netvoeding en muur- en tafelbeugel.

In de Nederlandstalige UltraConnect App voor Android, en iOS zijn faciliteiten gemaakt om push-berichten te ontvangen en Geo-fencing en cameraviewing toe te passen voor de Zerowire en xGen.

Meer weten? Klik hier voor alle info en specs.

Uiteraard kunt u ons ook direkt bellen voor advies.

UX-Touch WiFi bediendeel

Dit mooi vormgegeven draadloze Touch bediendeel is via het locale WiFi netwerk verbonden met de centrale. Hierdoor is het mogelijk om de centrale te bedienen, Zerowire camera's live te bekijken en sturingen uit te voeren. Het Touch bediendeel wordt standaard geleverd met batterij, netvoeding en muur- en tafelbeugel.

Technische specificatie's;

 • Menugestuurd
 • 7 Inch Touchscreen 1024x600
 • Instelbaar zoemer/display
 • meerdere talen  
 • Stroom via interne batterij 3,7 Vdc
 • Kleur wit
 • Bedrijfstemperatuur 0tot 50 graden
 • Afmetingen (hxbxd) 90x110x16
 • Compatibel met Zerowire of XGen alarmsystemen

NetworXconnect de nieuwe generatie hybride beveiligingssystemen

Nieuw NetworXconnect hybride beveiligingssysteem

De NetworXconnect centrale voor kantoren en woningen met max. 192 zones bedraad en/of draadloos. De centrale is geheel te bedienen via de UltraConnect App.

Inbraakbeveiliging

Meer informatie »

Personenalarmering (zorg)

Meer informatie »

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Meer informatie »

Toegangscontrole

Meer informatie »

Camerasystemen

Meer informatie »

© 2022 Makon BV, Zoeterwoude, Nederland    |    [ T ] 071 5 41 08 68    |    Door WHY?!
Disclaimer    |    Privacybeleid    |    Cookies