Logo Makon Logo
      Makon Logo Makon Logo Makon
Klantenservice

071 541 08 68
Bij geen gehoor
034 467 85 28

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Makon is een gecertificeerd installatiebedrijf van hoogwaardige brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Het volledige ontruimingsplan inclusief brandmeldinstallaties wordt door ons opgesteld, uitgevoerd en begeleid. Alles valt of staat met het juiste beheer en onderhoud van deze systemen. Ook daar kunnen we u over adviseren.

Sinds kort zijn Makon Beveiliging en Lobeco Fire + Security BV een samenwerking aangegaan op het gebied van het installeren van Brandmeld- ontruimingssystemen. Wat betekend dit voor u? Hierdoor kunnen wij Brandmeld- ontruimingssystemen installeren conform het Bouwbesluit 2012. De producten en de gezamenlijke expertise van Makon Beveiliging en Lobeco Fire + Security BV vormen een eenheid, met een versterkende factor voor u. Door deze samenwerking voldoen wij aan alle kwaliteitseisen en kunnen we zelfstandig werkzaamheden verrichten.

Ontruimings alarminstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel bij brand, bomalarm of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw(deel) mogelijk te maken. Met één druk op de handbrandmelder activeert u het ontruimingsalarm. In veel gebouwen is deze installatie bovendien gekoppeld aan een brandmeldinstallatie. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een doormelding naar de brandweer. Richtlijnen voor deze ontruimingsinstallaties worden opgenomen in het bouwbesluit. Al onze ontruimingsinstallaties voldoen aan de NEN 2575 norm.

De ontruimingsalarminstallatie geeft aan dat alle aanwezige personen het pand moeten verlaten. Dit kan op verschillende manieren:

  • Luid alarm: door een toonsignaal (de zogenaamde ‘slow-whoop')
  • Stil alarm: vaak gebruikt om paniek te voorkomen. Er wordt middels een toonsignaal via piepers, DECT systeem of een communicatiesysteem alarm doorgegeven aan speciaal hiervoor getraind personeel. Men kan bijvoorbeeld denken aan scholen en verzorgings- of verpleeghuizen.
  • Gesproken woord alarm: een voorgeprogrammeerde stem geeft instructies, eventueel in meerdere talen. Deze zinnen worden afgewisseld met een toonsignaal. Dit wordt gebruikt bij complexe situaties, zoals op een vliegveld, een groot winkelcentrum of andere grote gebouwen waar veel ruimtes en mensen zijn.

Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie is essentieel. Een brandmeldinstallatie kan een brand in een vroeg stadium signaleren en lokaliseren. Hierdoor kan er snel worden ingegrepen.

Van sommige brandmeldinstallaties wordt verwacht dat deze door een onafhankelijke inspectie-instelling wordt geïnspecteerd. Indien door deze partij wordt vastgesteld dat de installatie inderdaad voldoet aan de uitgangspunten, wordt hiervoor een certificaat afgegeven. Al onze brandmeldinstallaties voldoen aan de NEN 2535 norm. 

Sinds 1 april 2012 moeten brandmeldinstallaties worden gecertificeerd op basis van het nieuwe CCV 'Inspectieschema Brandmeldinstallaties'. Dit geldt alleen indien het Bouwbesluit dit voor dat bouwwerk verplicht stelt. Bij deze vernieuwde normering wordt gekeken naar de installatie in samenhang met andere installaties, de bouwkundige en de organisatorische maatregelen. De richtlijnen voor brandmeldinstallaties worden opgelegd door (lokale) overheid en/of verzekeringsmaatschappijen.

Nadat een installatie gecertificeerd is, dient dit certificaat periodiek (veelal elk jaar) verlengd te worden.

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallaties, of het beheer en/of onderhoud daarvan. Tijdens dat gesprek kunnen we u ook informeren over de certificatieschema's van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

ONZE MERKEN


Wat is SmartCell?